top of page

H συνεισφορά των μελισσών στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι μειώσεις στους παγκόσμιους πληθυσμούς των μελισσών απειλούν τα οφέλη της επικονίασης τόσο για τον πλανήτη όσο και για τους ανθρώπους. Ενώ η συμβολή της επικονίασης των μελισσών στην προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της επισιτιστικής ασφάλειας και της βιοποικιλότητας είναι ευρέως αναγνωρισμένη, μια σειρά από άλλα οφέλη που παρέχονται από τις μέλισσες δεν έχει ακόμη πλήρως αναγνωριστεί. Διερευνούμε τη συμβολή των μελισσών στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Οι γνώσεις μας υποδεικνύουν ότι οι μέλισσες συμβάλλουν δυνητικά σε 15 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εντοπίζουμε κοινά θέματα στα οποία οι μέλισσες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και προτείνουμε ότι η βελτιωμένη κατανόηση της συμβολής των μελισσών στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση βιώσιμων συστημάτων μελισσών.

μέλισσες

κοινότητες

1. ΟΧΙ ΦΤΩΧΕΙΑ

αρχείο λήψης.png

Η διατήρηση των μελισσών προσφέρει οικονομική ποικιλομορφία ως πηγή εισοδήματος που βοηθά στη δημιουργία ανθεκτικών μέσων διαβίωσης για τους φτωχούς και ευάλωτους πληθυσμούς, ενώ δυνητικά παρέχει ίση πρόσβαση σε οικονομικούς και φυσικούς πόρους τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. 

ΠΗΓΗ

2. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

αρχείο λήψης (1).png

Η επικονίαση των μελισσών αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών και ενισχύει τη θρεπτική αξία των φρούτων, των λαχανικών και των σπόρων

ΠΗΓΗ

3.Καλή υγεία και ευεξία

E_SDG_goals_icons-individual-rgb-03.png

Τα μελισσοκομικά προϊόντα παρέχουν ασφαλείς και προσιτές φαρμακευτικές πηγές που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και σύγχρονη ιατρική για τη θεραπεία μη μεταδοτικών ασθενειών όπως ο καρκίνος μέσω ισχυρών βιοδραστικών ενώσεων. Η επικονίαση των μελισσών συμβάλλει δυνητικά στην ανάπτυξη και την ποικιλία των φυτών που είναι σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

ΠΗΓΗ

4.Ποιοτική εκπαίδευση

αρχείο λήψης (2).png

Η επαγγελματική κατάρτιση για την εκτροφή μελισσών μπορεί να ενισχύσει τις ίσες ευκαιρίες για απασχόληση, κατάρτιση και επιχειρηματικότητα μεταξύ ανδρών, γυναικών και αυτόχθονων πληθυσμών (με παραδοσιακές γνώσεις).

ΠΗΓΗ

5.ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

E_SDG-goals_Goal-05.png

Η διατήρηση των μελισσών ως χόμπι ή η ενασχόληση με τη μελισσοκομία μπορεί να ενισχύσει τις ευκαιρίες για τη συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ακόμη και σε κοινότητες που στερούν τις γυναίκες από δικαιώματα ιδιοκτησίας.

ΠΗΓΗ

6. Καθαρό νερό και αποχέτευση

Sustainable_Development_Goal_6.png

Η επικονίαση των μελισσών μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ποικιλομορφία σε οικοσυστήματα που σχετίζονται με το νερό, όπως τα βουνά και τα δάση. Οι κατάλληλες προσπάθειες αναδάσωσης μπορεί να παράσχουν νέους πόρους για εμπορικές μελισσοκομικές δραστηριότητες, ενώ δυνητικά συμβάλλουν στην περιφερειακή παροχή νερού.

ΠΗΓΗ

7. Προσιτή και καθαρή ενέργεια

Sustainable_Development_Goal_7.png

Η επικονίαση των μελισσών βελτιώνει την παραγωγή για καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων που χρησιμοποιούνται ως βιοκαύσιμα όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη.

ΠΗΓΗ

8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

αρχείο λήψης (3).png

Η βελτιωμένη γεωργική παραγωγή από την επικονίαση των μελισσών μπορεί να συμβάλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) των εθνών. Η μελισσοκομία μπορεί να διαφοροποιήσει τις ευκαιρίες διαβίωσης για άνδρες και γυναίκες στις αγροτικές περιοχές και να υποστηρίξει τουριστικές πρωτοβουλίες με βάση τη φύση.

ΠΗΓΗ

9. Βιομηχανική καινοτομία και υποδομές

Sustainable_Development_Goal_9.png

Οι μέλισσες είναι ένα στοιχείο της φύσης που εμπνέει ανθρώπινες καινοτομίες (π.χ. σχεδιασμός αεροπλάνων και ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστών) και νέα προϊόντα που σχετίζονται με το μέλι.

ΠΗΓΗ

10. Μειωμένη ανισότητα

E_SDG-goals_icons-individual-rgb-10.png

Η βελτίωση των μέσων διαβίωσης από τη μελισσοκομία και η συμβολή της επικονίασης των μελισσών στο ΑΕΠ μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη αύξηση του εισοδήματος για ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος, γεγονός που μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και θεσμικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

ΠΗΓΗ

11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Sustainable_Development_Goal_11.png

Οι μέλισσες μπορούν να είναι χρήσιμες στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές, καθώς η επικονίαση της αστικής χλωρίδας μπορεί να υποστηρίξει τη βελτίωση της τοπικής ποιότητας του αέρα. Οι μέλισσες μπορούν να ενισχύσουν την επικονίαση και την αυτοβιωσιμότητα των αστικών κήπων και των δημόσιων ανοιχτών χώρων.

ΠΗΓΗ

12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Sustainable_Development_Goal_12.png

Η επικονίαση των μελισσών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων βελτιώνοντας την οπτική αισθητική των τροφίμων (σχήμα, μέγεθος και χρώμα) και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής. Η μελισσοκομία μπορεί να προωθηθεί ως βιώσιμος τουρισμός για την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΠΗΓΗ

13. Δράσεις για το κλίμα

Sustainable_Development_Goal_13.png

Η χρήση μελισσών και προϊόντων μελισσών για περιβαλλοντική παρακολούθηση μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση των επιπτώσεων του κλίματος στο περιβάλλον.

ΠΗΓΗ

14. Ζωή κάτω από το νερό

αρχείο λήψης (4).png

Οι μέλισσες μπορούν ενδεχομένως να συμβάλουν στη βελτιωμένη παραγωγή φυτικών πηγών ενώσεων που βρίσκονται συνήθως στα ψάρια. Η υπερσυλλογή ψαριών μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης εναλλακτικών φυτικών πηγών θρεπτικών συστατικών.

ΠΗΓΗ

15. Η ζωή στη στεριά

Sustainable_Development_Goal_15.png

Οι μέλισσες συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα επικονιάζοντας ανθισμένα δέντρα και φυτά και η μελισσοκομία μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των δασών. Η ενσωμάτωση της μελισσοκομίας στις διαδικασίες τοπικού σχεδιασμού μπορεί να υποστηρίξει δραστηριότητες αναδάσωσης που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της φτώχειας και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

ΠΗΓΗ

Οι μέλισσες, οι άνθρωποι και ο πλανήτης

Οι μέλισσες αποτελούνται από ~ 20.000 περιγραφόμενα είδη σε επτά αναγνωρισμένες οικογένειες, με πολλά περισσότερα είδη να έχουν καταγραφεί ακόμα. Η εξελικτική πορεία των μελισσών συνέπεσε με την εξελικτική πορεία των ανθοφόρων φυτών και οι μέλισσες κατέχουν σημαντικό οικολογικό ρόλο ως επικονιαστές μιας σειράς ανθοφόρων φυτών. Αν και οι μέλισσες δεν είναι η πιο ποικιλόμορφη ομάδα επικονιαστών (οι πεταλούδες και οι σκώροι περιλαμβάνουν περισσότερα από 140.000 είδη), είναι η πιο κυρίαρχη ταξινομική ομάδα μεταξύ των επικονιαστών. μόνο στις περιοχές της Αρκτικής, είναι μια άλλη ομάδα πιο κυρίαρχη. Η ικανότητα των μελισσών να μεταφέρουν μεγάλους αριθμούς κόκκων γύρης στο τριχωτό σώμα τους, η εξάρτηση από ανθικούς πόρους και η ημικοινωνική ή ευκοινωνική φύση ορισμένων ειδών είναι μεταξύ των χαρακτηριστικών που κάνουν τις μέλισσες σημαντικούς και αποτελεσματικούς επικονιαστές. Πενήντα είδη μελισσών διαχειρίζονται άνθρωποι, από τα οποία περίπου 12 διαχειρίζονται για επικονίαση καλλιεργειών. Η πιθανή σημασία των μελισσών για την επικονίαση των καλλιεργειών έχει τονιστεί ως ένας ιδιαίτερος λόγος για τη διατήρηση των άγριων μελισσών και του ενδιαιτήματος τους. Περισσότερο από το 90% των 107 κορυφαίων καλλιεργειών στον κόσμο επισκέπτονται οι μέλισσες, ωστόσο, τα χόρτα που επικονιάζονται από τον άνεμο και αυτογονιμοποιούνται αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων και δεν απαιτούν επικονίαση ζώων.Υπάρχουν μακροχρόνιες συσχετίσεις σε πολλά είδη μελισσών και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι αρχαίες τεκμηριωμένες αλληλεπιδράσεις μελισσών-ανθρώπων περιλαμβάνουν κυνήγι μελιού που χρονολογείται από τη Λίθινη Εποχή για τη μέλισσα Apis mellifera στην Ευρώπη, περισσότερα από 2.000 χρόνια διατήρησης της μέλισσας Apis cerana στην Ασία και μελισσοκομία που φτάνει τουλάχιστον στην προκολομβιανή εποχή, για τη μέλισσα χωρίς κεντρί στο Μεξικό των Μάγια. Οι μέλισσες εμφανίζονται επίσης σε πολλές θρησκευτικές γραφές και βρίσκονται στη μυθολογία, την κοσμολογία και την εικονογραφία. Το κερί μέλισσας από πολιτιστικά σημαντικές μέλισσες σε σάκους ζάχαρης χρησιμοποιείται για την παραγωγή πετρωμάτων από τους Αβορίγινες στη βόρεια Αυστραλία για τουλάχιστον 4.000 χρόνια. Στην ελληνική κοινωνία, οι μέλισσες συνδέονται στενά με τον κύκλο γέννησης και θανάτου και θεωρούνται έμβλημα αθανασίας. Αυτές οι αμοιβαίες σχέσεις μέλισσας-ανθρώπου έχουν ιστορική κληρονομιά και είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ενημέρωση των τρεχουσών πρακτικών γύρω από τη διαχείριση των μελισσών.Υπάρχουν μακροχρόνιες συσχετίσεις σε πολλά είδη μελισσών και ανθρώπινες κοινωνίες. Οι τεκμηριωμένες αλληλεπιδράσεις αρχαίων μελισσών-ανθρώπων περιλαμβάνουν κυνήγι μελιού που χρονολογείται από τη Λίθινη Εποχή για τη μέλισσα Apis mellifera στην Ευρώπη, περισσότερα από 2.000 χρόνια διατήρησης της μέλισσας Apis cerana στην Ασία και μελισσοκομία που φτάνει τουλάχιστον στην προκολομβιανή εποχή. για τη μέλισσα χωρίς κεντρί στο Μεξικό των Μάγια. Οι μέλισσες εμφανίζονται επίσης σε πολλές θρησκευτικές γραφές και βρίσκονται στη μυθολογία, την κοσμολογία και την εικονογραφία. Το κερί μέλισσας από πολιτιστικά σημαντικές μέλισσες σε σάκους ζάχαρης χρησιμοποιείται για την παραγωγή πετρωμάτων από τους Αβορίγινες στη βόρεια Αυστραλία για τουλάχιστον 4.000 χρόνια. Στην ελληνική κοινωνία, οι μέλισσες συνδέονται στενά με τον κύκλο γέννησης και θανάτου και θεωρούνται έμβλημα αθανασίας. Αυτές οι αμοιβαίες σχέσεις μέλισσας-ανθρώπου έχουν ιστορική κληρονομιά και είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ενημέρωση των τρεχουσών πρακτικών γύρω από τη διαχείριση των μελισσών.

Ο προσδιορισμένος κρίσιμος ρόλος των μελισσών στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η σημασία της επικονίασης των μελισσών για καλλιέργειες τροφίμων έχει αναγνωριστεί ευρέως, με αυξανόμενη ανησυχία για μια παγκόσμια κρίση, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες επικονίασης συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά, με σχετική αύξηση σε λιγότερο διαφορετικά, εξαρτώμενα από τους επικονιαστές συστήματα γεωργίας .Εκτός από τη βελτίωση της απόδοσης, σε ορισμένες καλλιέργειες, η επικονίαση των μελισσών συμβάλλει στη βελτίωση της θρεπτικής αξίας και στη βελτιωμένη ποιότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής πολλών φρούτων και λαχανικών, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων που οφείλονται σε αισθητικές ατέλειες.

Οι λιγότερο διερευνημένες πτυχές της επικονίασης των μελισσών περιλαμβάνουν τη συμβολή τους στα βιοκαύσιμα. Παρά το γεγονός ότι οι ελαιούχοι σπόροι είναι αυτογονιμοποιούμενοι, παρουσιάζουν αυξημένη απόδοση όταν γονιμοποιούνται από μέλισσες. Έρευνα στο Μεξικό σχετικά με την απόδοση των μελισσών στο Jatropha curcas βρήκε σημαντική βελτίωση στο σύνολο των σπόρων όταν οι αυτογονιμοποιούμενες ποικιλίες υποστηρίχθηκαν με επικονίαση μελισσών. Η ελαιοκράμβη, μια άλλη αυτοεπικονιαζόμενη καλλιέργεια ελαιούχων σπόρων, δείχνει επίσης θετική σχέση μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων και ποικιλότητας μελισσών.

Πέρα από τα αγροτικά τοπία, στον αστικό ιστο, η οικολογία των μελισσών βοηθά στην κατανόηση της δυναμικής των μελισσών στις πόλεις μας και ενημερώνει τις πρωτοβουλίες διατήρησης των αστικών μελισσών. Η αστική μελισσοκομία ενισχύει τη σύνδεση των κατοίκων με τη φύση. Η φύτευση αισθητικά ευχάριστων, ελκυστικών για τις μέλισσες ανθοφόρων ειδών στον σχεδιασμό τοπίου μπορεί να παρέχει τροφή για τις μέλισσες και η κοντινή απόσταση από τέτοιες φυτεύσεις μπορεί να οδηγήσει σε ανταμοιβές επικονίασης για δέντρα και άλλα είδη σε δημόσιους χώρους πρασίνου. Οι ευρωπαϊκές μέλισσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως είδος δείκτη για την παρακολούθηση των ρύπων και την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής υγείας  σε αστικές περιοχές. Επιπλέον, η κατανόηση της προτίμησης της κτηνοτροφίας μελισσών, της καταλληλότητας του οικοτόπου και της κινητικότητας μεταξύ διαφορετικών τύπων οικοτόπων είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό βιώσιμων αστικών και αγροτικών τοπίων  για τη βελτιστοποίηση των οφελών επικονίασης καθώς και την υποστήριξη της υγείας των μελισσών. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο για την προστασία των επικονιαστών του Ηνωμένου Βασιλείου προτάθηκε για την ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου διαδρόμων αγριολούλουδων που ονομάζονται Β-γραμμές για την υποστήριξη πληθυσμών μελισσών και άλλων επικονιαστών.

White Red Green Animated Merry Christmas Greeting Postcard Video (5).png
White Red Green Animated Merry Christmas Greeting Postcard Video (5).png
bottom of page